.................................................................................................................................................................. ..................................................................................

  • Dünya ticaretinde biyoteknolojik ürünlerin pazar payı hızla artmaktadır.
  • Tüketicilerin büyük çoğunluğu ise üçüncü dünya ülkeleri veya gelişmekte olan ülkelerdir.
  • Sanayileşmiş aynı zamanda tarımda ileri olan ülkelerle kıyaslandığında, ülkemizde tarım sektörü içerisinde hayvancılık faaliyetlerinin yeri oldukça geridir.
  • Firmamız, fonksiyonel gıda ve üreme biyolojisinde biyoteknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak bir seri Ar&Ge çalışmaları yürütmektedir.    AR&GE Faaliyetlerimiz :
  • HALEP KEÇİLERİNDE GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN MIKROSATELLİT BELİRTECLERİ İLE BELİRLENEREK ÇOKLU OVULASYON VE EMBRİYO TRANSFER TEKNOLOJİSİ İLE ELİT DAMIZLIK SÜRÜLERİN KURULMASI
  • Keçİ Sütünün Konjüge Lionelİk Asİt İçerİğİnİ Yükseltecek Yetİştİrme Modelİ İle Fonksİyonel Süt Üretİmİ
  • Arzu Edilen Cinsiyette Yavru Üretim Tekniklerinin Damızlık Küçükbaş Hayvancılık İşletmesine Entegrasyonu